Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 24. juni 1928

Omarbejdelsen omsonst


24.6.28.
Overgaden n. V. 15.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Inden jeg i Morgen forlader Byen, vil jeg gerne meddele, at min Postadresse fra 1st Juli er Holmegårdsvej Nr. 2, Charlottenlund.

Samtidig må jeg have Lov til at udtrykke min Forbavselse over den Pris, Forlaget har ansat for den nye Udgave af "Asgårdsreien". Bogen er på 8½ Ark og koster 4 Kr. Det er omtrent en halv Krone pr. Ark, endda der ikke er noget Forfatterhonorar at betale, i hvert Fald ikke før 2 Fremstillingsudgifterne er fuldt ud dækket. Som De vist erindrer, kunde jeg selv have lagt Bogen fiks og færdig på Boghandlernes Disk for c 1 Kr. pr. Ekpl, og det var endog under den Forudsætning, at den vilde blive på ti Ark. Jeg kunde med andre Ord have solgt Bogen for 2 Kr eller lidt over, og med den Pris kunde der have været Udsigt til at få den solgt. Jeg mener således at have Grund til at fortryde, at jeg ikke fastholdt min oprindelige Plan, at udgive Bogen på egen Risiko. Med den nuværende Pris vil den synke tilbunds som en 3 Sten, og jeg har foretaget Omarbejdelsen omsonst.

Jeg forbliver ikke desmindre

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.