Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 2. april 1928

Arvinger have frie Hænder

Overg. n. V. 15. 2.4.28.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Jeg takker Dem for Brev og for den tilsendte Prøveside, som jo ser meget net ud. Derimod kan jeg naturligvis ikke være så glad ved, at De påny fastsætter Oplagets Størrelse til 1000 og Prisen til 4 Kr. Jeg tror jo ikke selv på, at det er muligt til den Pris at sælge mere end højst 500 Ekpl, allermindst i denne Tid, hvor der udbydes hele Vognmandslæs af indbundne Bøger for næsten ingenting. Jeg giver derfor 2 inderlig gerne Afkald på det Honorar, der stilles mig i Udsigt, når de første 500 Ekpl er solgt (og jeg selv indgået til den evige Hvile), i Fald De så til Gengæld vil begrænse Oplagets Størrelse til 750 Ekpl.

Den hele Sag kan synes at være af meget ringe Betydning; men – som jeg antydede for Dem i mit allerførste Brev om den – drejer det sig for mig om at hævde et Standpunkt, træffe et Valg. Som Forholdene i Øjeblikket ligger, vilde jeg sikkert kunne få "Asgårdsrejen" udspredt i måske√ tyve Tusinde 3 Ekpl. og tjene godt ved Bogen. Når jeg modstår Fristelsen, skyldes det ikke alene mit gamle Forhold til Gyldendal, som jeg meget nødig ser forrykket, men også Hensynet til mine Børn og Arvinger, der så vidt muligt skal have frie Hænder, når de en Gang – måske snart – skal træffe Afgørelse om mine literære Efterladenskaber. Derfor kan jeg ikke ønske, at hverken√ "Asgårdsrejen" eller andre af de Bøger, hvortil jeg (eller mit Bo) besidder Ejendomsretten, trykkes i et større Oplag end nødvendigt for at kunne√ tilfredsstille det øjeblikkelige Behov.

Dette til Forklaring på den Stædighed, 4 hvormed jeg står på mit beskedne Krav om "Nedskæring" – for at bruge et aktuelt Ord. Jeg håber, at De nu vil gå ind derpå for "Asgårdsrejens" Vedkommende imod, at jeg giver Afkald på Honorar. I så Fald kan Trykningen for min Skyld begynde nårsomhelst. Jeg er ganske vist ikke i København i den kommende Tid, men min Post bliver mig eftersendt, dersom jeg skulde blive længe borte.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.