Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Svendborg. 22. marts 1928 (første brev)

Nationalforlaget


22d Marts 28.
Svendborg.

Kære Hr. Direktør Hegel.

Jeg har nu fået Svar1 fra "Kirkeskudens" Holbæk-Forlag. Det viser sig, at det er Nationalforlaget, der står bagved. Det viser sig også, at det ikke, som jeg√ skrev, var 10,000 men 20,000 nye Ekpl, der skulde trykkes. Da imidlertid den tilbudte Betaling ikke stod i noget rimeligt Forhold til dette store Antal, harvilde jeg alene af den Grund næppe have taget mod Tilbudet. Da dertil så kom, at De nødig ser Bogen solgt gennem et Foretagende som Nationalforlaget, var jeg ikke i Tvivl om mit Standpunkt, 2 og nægtede mit Samtykke. Imidlertid lader det til, at Holbæk-Forlaget har afhændet sit Restoplag af Bogen til Nationalforlaget, der måske således med en vis Ret kan reklamere med mit Navn. Jeg har nu skrevet, at jeg anser en sådan Overdragelse for utilladelig, i hvert Fald ganske i Strid med de givne Forudsætninger.

Jeg har ikke sendt Dem mit Ekpl af "Asgårdsrejen". Det vilde nemlig være vanskeligt at sætte efter det på Grund af Rettelserne. Jeg skal nu sende Dem en let læselig Afskrift. Halvparten ligger allerede færdig, og 3 det hele skal blive afsendt inden Ugens Udgang.

Det Trykkeri, som gav mig Tilbud om at trykke Bogen, er det samme Holbæk-Trykkeri, der i sin Tid trykte "Kirkeskuden", hvad det gjorde fuldt tilfredsstillende i enhver Henseende. Jeg korreponderede med Ejeren i anden Anledning, og benyttede så Lejligheden til at gøre min Forepørgsel. For det Tilfælde, at De kunde tænke Dem at benytte hans Tilbud, sender jeg hermed hans Brev2 derom.

Med venlige Hilsner.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Svar: kendes ikke. tilbage
[2] Brev: muligvis brevet af 27.2.1928; men mere sandsynligt et senere brev med et udførligt tilbud. tilbage