Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
19. marts 1928

for Boghandlerne ubehagelig Maade

19/3 28

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres Brev. Naar jeg skrev til Dem om "Kirkeskuden", var det, fordi vi gennem en anden Forfatter har haft Lejlighed til at se, at Nationalforlaget i et Annonceudkast har medtaget Deres Bog "Kirkeskuden". Af Deres Brev fremgaar det jo, at der ikke foreligger nogen Aftale, og jeg beder Dem meget om, at De ikke slutter Kontrakt angaaende denne Udgivelse paa Nationalforlaget. Vi har i andre Tilfælde tilbudt de Forfattere, der har haft Henvendelse fra dette Forlag, at vi vil overtage de paagældende Bøger paa de samme Betingelser, og dette gør vi selvfølgelig ogsaa gerne i dette Tilfælde.

Den tidligere Udgivelse af "Kirkeskuden" paa Holbæk-Forlaget var selvfølgelig heller ikke efter vore Ønsker, men dette Salg er delvis sket gennem Boghandelen og paa en Maade, som ikke har generet det normale Bogsalg. Hvis Bogen nu udsendes med Brask og Bram af Nationalforlaget udenom Boghandlerne, vil disse føle det som et Slag i Ansigtet, og jeg synes, at Boghandlerne har arbejdet saa smukt for Deres nye Bog, at de ikke fortjener, at "Kirkeskuden" skal sælges paa en for Boghandlerne saa ubehagelig Maade. Desværre er De ikke her i Byen, 2 saa jeg kunde faa Lejlighed til at søge en Samtale med Dem, men hvis De paa nogen Maade kan, beder jeg Dem imødekomme min Henstilling.

Tak for Oplysningerne om "Asgaardsrejen". Saasnart vi faar Bogen fra Dem, skal vi lade den gaa i Arbejde, saaledes at den kan udsendes hurtigst muligt. Jeg vilde sætte Pris paa at vide, hvilket Trykkeri der1 har givet det nævnte Tilbud; vi maa da overveje, om vi foretrækker dette eller eventuelt selv vil lade Bogen trykke.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. F. H.

 
[1] der < De tilbage