Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Svendborg. 23. februar 1928

Nyt oplag af Asgaardsrejen


23.2.28.
Svendborg.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Min Hustrus Død og Begravelse har bevirket, at jeg ikke har fået kvitteret for Modtagelsen af Deres Skrivelse af 6te d. M. angående "Asgårdsrejen". Det fremgår af de deri indeholdte Oplysninger om Restoplagets Størrelse, at Bogen praktisk talt er udsolgt. Jeg vil dog naturligvis på ingen Måde pånøde Dem Udgivelsen af et nyt Oplag, når De ingen Tro har 2 til Salgsmulighederne for et sådant, og det kan næppe have nogen Betydning for Dem, at jeg selv har mere Tillid til den lille Bogs Fremtid. Jeg veed, at nogle Forlæggere i sådanne Tvivlstilfælde lader Forfatteren tage Del i Risikoen ved at lade ham bidrage til Fremstillingsudgifterne og til Gengæld sikre ham en Part af den eventuelle Fortjeneste. Et sådant Arrangement kunde jeg dog ikke gå ind på. Jeg vil for mit Vedkommende foretrække at tage hele Risikoen selv. 3 Det vil måske resultere i et Tab for mig; men jeg vil hellere tage et sådant Tab, end jeg vil se en Bog, jeg sætter Pris på, udgå af min Produktion.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.