Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
6. februar 1928

Asgaardsrejen udsendt paany

6/2 28

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Sagen forholder sig ikke helt saaledes, som De skriver. Boghandler Bluhme lod forespørge, om han kunde købe et halvt Hundrede Eksplr. af "Asgaardsreien", hvortil vi svarede, at vi i alle Tilfælde ikke kunde skaffe dette Antal. Vi havde Indtrykket af, at det gjaldt et Indkøb til en Forening eller lign. I alt Fald har vi ikke sagt Nej til Bogen, og der har ikke foreligget nogen Rekvisition paa Eksplr., som ikke er blevet ekspederet. Vi har 10-15 Eksplr. tilbage og har ingen Interesse i at sige Nej til et Salg, men selvfølgelig tilbyder vi ikke et saadant Restoplag til en billig Pris.

Angaaende denne Bog vil jeg iøvrigt gerne henvise til mit Brev af 21. Juli1, hvor jeg som Svar paa en Forespørgsel om, hvorvidt vi agtede at optrykke Bogen, skrev, at det vilde være vanskeligt at bringe den paa Markedet i Øjeblikket, men at vi, hvis De havde særlig Grund til at ønske Bogen udsendt paany, gerne vilde have nærmere Underretning. Selvfølgelig er vi parat til at trykke den op, hvis De ønsker det, selv om vi paa Forhaand stiller os noget skeptisk overfor Salgsmulighederne.

Hvis De ønsker Bogen udgivet igen, vilde vi helst kunne sætte den i Arbejde nu, hvor Trykkeriet har forholdsvis bedst Tid.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
F. H.

 
[1] Brev af 21. Juli: et brev som direktør Herbert Jerichow skrev i Hegels fravær. tilbage