Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Svendborg. 1. februar 1928

et Principspørgsmål


1st Febr. 28.
Svendborg.
Klosterplads 4.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Min mangeårige Boghandler i København, P.E. Bluhme1 på Købmagergade, meddeler mig, at han på en Henvendelse til Gyldendalske Forlag med Tilbud om at købe, hvad Forlaget måtte ligge inde med af mit gamle Skuespil "Asgårdsrejen", har fået et afvisende Svar. Jeg kan næsten ikke tro, at dette kan være rigtigt. Jeg må gå ud fra, at der foreligger en Misforståelse. En Rekvisition fra en rabatberettiget Boghandler, der ikke er insolvent, må et 2 Forlag jo – også af Hensyn til Bogens Forfatter – være nødt til at akceptere. Imidlertid udtaler Hr. Bluhme sig i sit Brev til mig i så bestemte Vendinger, at jeg nødes til i al Høflighed at anmode om en Forklaring på Forlagets Stilling til Sagen, hvis reelle Betydning ganske vist er ringe, men som for mig berører et Principspørgsmål2.

Forøvrigt de venligste Hilsner.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Bluhme: Peter Eduard Bluhme (1858-1933). Fra 1910 æresmedlem i Kjøbenhavns Boghandlerforening. tilbage
[2] sagen om Asgårdsrejen og dens genoptryk begyndte vistnok med Pontoppidans brev 14.7.1927. tilbage