Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
29. februar 1928

Nyt oplag af Asgaarsrejen

29/2 28

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres Brev. Jeg synes, det er urimeligt, at De skal tage nogen Risiko i Udgivelsen af et nyt Oplag af Asgaardsreien. Maa jeg ikke foreslaa, at vi ordner det paa den Maade, at vi overtager Risikoen, og at der først betales Dem Honorar, naar vore Fremstillingsudgifter er dækket, samt at Honoraret betales efter, hvad der sælges. Vi foretager nu en Beregning og skal i Løbet af nogle Dage meddele Dem nærmere.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. F. H.