Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Svendborg. 20. december 1927

"Af Hugo Davids Liv"

20d Decb. 27. Svendborg.

Kære Hr. Direktør Hegel

Samtidig med, at jeg kvitterer for Modtagelsen af Honoraret for 3die Oplag af "Mands Himmerig" og for det fra det ungarske Forlag indsendte Beløb, ialt 1700 Kr, vil jeg gerne have Lov til at takke Dem for Deres værdifulde Medvirken til det√ opnåede Resultat hos Dick Manó i Budapest.

Også takker jeg for de indbundne Eksemplarer af min Bog, hvormed jeg forleden overraskedes. De var meget velkomne nu til Julen.

Så vil jeg forøvrigt gerne benytte 2 Lejligheden til at fremkomme med en Oplysning, som måske kan have nogen Interesse for Dem. En af mine Bekendte her i Byen vilde for nogen Tid siden anskaffe sig Henri Nathansens store Roman "Af Hugo Davids Liv". Det viste sig imidlertid at den var udsolgt, og det oplystes ved samme Lejlighed, at skønt Forfatteren havde omarbejdet og betydelig forkortet sin Bog, vovede Forlæggeren (jeg husker ikke, hvem det var) ikke at genoptrykke den i disse vanskelige Tider. Det synes mig nu ganske urimeligt, at dette værdifulde Værk, der fra alle Sider er blevet anerkendt som en Udviklingshistorie og et Tidsbillede 3 af sjelden Lødighed, ikke længer kan fåes tilkøbs. Men måske er det kun et så stort Forlag som Gyldendals, der er i Stand til at skaffe Bogen den Udbredelse, som den i så høj Grad fortjener, og jeg vilde derfor ønske, at Forlaget vilde tage Sagen op til Overvejelse, når nu Nathansen – vistnok i en nær Fremtid1 – fylder 60 År.

Med de venligste Hilsner til Jul og Nytår.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] nær Fremtid: HN født 17.7.1868. tilbage