Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
21. december 1927

ingen paa Forlaget maatte læse hans Manuskript

21-12-27.

Kære Hr. Pontoppidan.

Tak for Deres venlige Brev. De maa vide, at det altid er os en stor Tilfredsstillelse, naar vi kan medvirke til dansk Litteraturs Udbredelse i Udlandet, saa De bør aldrig afholde Dem fra at bede om vor Medhjælp, saafremt denne kan hjælpe en Sag af denne Art.

Hvad De siger om Henri Nathansens Bog er jo meget rigtigt, men desværre føler Forlaget her ikke nogen Lyst til Samarbejde med Nathansen. Han gik i sin Tid fra Forlaget med et Manuskript (vistnok netop 1ste Del af "Af Hugo Davids Liv"), fordi han hævdede – principielt formoder jeg – at ingen, der var ansat ved Forlaget (end ikke jeg personligt, der dog ikke kunde opfattes som nogen Art litterær Kritiker) maatte gennemlæse hans Manuskript forinden Udgivelsen. Som De vil forstaa, et Standpunkt der maatte medføre, at Samarbejdet ophørte.

Med de bedste Ønsker for Julen, forbliver jeg

Deres ærbødigst hengivne
sign. F. Hegel.