Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
2. december 1927

et nyt Tusind i Arbejde

2/12-27.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Det er mig en Glæde at kunne meddele Dem, at der stadig er stor Interesse for Deres Bog. Det Oplag, vi havde trykt, er nu saavidt solgt, at vi vilde komme til at mangle Eksemplarer før Jul; vi har derfor sat et nyt Tusind i Arbejde.

Med venlig Hilsen.
Deres hengivne
F. H.