Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Svendborg. 15. august 1927

ikke Meddelelse om Titlen


15.8.27.
Svendborg.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Jeg anser det for rigtigst ikke at udsende nogen særlig Meddelelse til Pressen om Titlen på min Bog; – men når De – som De plejer – modtager Pressens Repræsentanter og forsyner disse med en Liste over de Nyheder, der kan ventes fra Gyldendals Forlag i Løbet af Efteråret, bliver vel også min Roman nævnt, og Lejligheden synes mig da passende til at nævne den ved Navn. Venligst Hilsen! Deres hengivne

Henrik Pontoppidan