Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Svendborg. 22. august 1927

Rettelser i Slutkapitlet

Svendborg
22.8.27.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Hermed sender jeg påny 100 Sider Manuskript. Der mangler nu kun det ganske korte Slutningskapitel, som jeg i sidste Øjeblik har holdt tilbage for at gøre et Par Rettelser i det. Det vil følge, såsnart jeg får de√ netop ankomne Korrekturer fra Hånden.

Med venlig Hilsen.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.