Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
11. august 1927

Bogens Titel

11/8-27.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Direktør Jerichow er i disse Dage paa Ferierejse, hvorfor jeg har aabnet Deres Brev til ham. Tak for sidste Trediedel af Manuskriptet. Vi skal nu sætte fuld Fart paa Opsætningen, og selvfølgelig skal der blive læst en god Huskorrektur, saaledes at Deres Korrekturarbejde bliver det mindst mulige.

Ligeledes Tak for Meddelelsen om Bogens Titel1. Jeg betragter denne indtil videre som en Hemmelighed, men vil gerne vide, om der fra Deres Side er noget i Vejen for, at den i nær Fremtid meddeles Pressen.

Med venlig Hilsen.
Deres hengivne
F. H.

 
[1] Bogens Titel: som altså ikke fremgår af det tilsendte manuskript. tilbage