Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Svendborg. 28. juli 1927

Tak for mange Opmærksomheder


28/7 27.
f. T. Svendborg.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Jeg beder Dem og Forlaget modtage min bedste Tak for Fødselsdagens mange Opmærksomheder. Jeg veed jo, hvor ofte der stilles Krav til Dem ved Festligholdelsen af Jubilæer og Fødselsdage, så man har al Grund til at gøre Undskyldning, hver Gang man påny runder et Hjørne. Det er mig en lille Trøst, at det for mit Vedkommende sikkert ikke sker oftere.

Med de venligste Hilsner.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.