Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Svendborg. 23. maj 1927

det ungarske Firma

f. T. Svendborg
23.5.27

Kære Hr. Direktør Hegel!

Først min Tak for de venligt tilsendte 500 Kr. tilligemed en Beklagelse af, at min Tvivl om det ungarske Firmas Ordholdenhed har bekræftet sig. Dernæst – hvad Anmodningen fra Pressens Illustrations-Bureau angår – da er begge de to Fortællinger1, som Bureauet ønsker at anvende, Forlagets Ejendom, og jeg har altså intet Krav på Honorar.

Jeg beder Dem modtage en venlig Hilsen. Kvittering for Pengene medfølger.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] to Fortællinger: der er formentlig tale om "Den første Gendarm" fra Skyer som i anledning af HPs 70-årsdag stod optrykt i Randers Dagblad, Folkebladet, Kolding Folkeblad og Aarhuus Stiftstidende; se HPF. Nogen anden tekst ses ikke optrykt på dette tidspunkt. tilbage