Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
21. maj 1927

1 September for tidligt

21/5-27.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres Brev. Det var en glædelig Meddelelse. Bogen bør selvfølgelig komme tidligt paa Efteraaret; maaske er d. 1' September dog for tidligt. I alle Tilfælde skal vi gøre vort til, at Trykningen skrider hurtigt frem, saaledes at vi kan sende den ud paa det Tidspunkt, De helst vil.

Pengene fra Ungarn er endnu ikke kommet. Jeg sender Dem derfor vedlagt en Check paa 500 Kr. Vil De venligst kvittere paa vedlagte Blanket?

Iøvrigt sendte vi i Gaar efter Deres gamle Adresse et Par Ord, hvoraf jeg vedlægger Kopi.

Med venlig Hilsen.
Deres hengivne
F. H.

P.S. Vi modtager lige nu et Brev fra Pressens Illustrations-Bureau, at Firmaet ogsaa gerne vil have Ret til at aftrykke "EN BONDE", og herfor tilbyder de 50 Kr.