Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Svendborg. 19. maj 1927

ud d. 1ste Septb


19/5 27.
f.T. Svendborg.
Adr: Hr. Dr. med. Thomsen, Amtssygehuset.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Dersom det ungarske Firma skulde have indbetalt de aftalte 500 Kr. for Oversættelsesretten til "Lykke-Per", vilde jeg meget gerne have dem tilsendt under ovenstående Adresse. Skulde Pengene ikke være kommen (hvad jeg ærlig talt med mit Kendskab til Ungarerne er mest tilbøjelig til at tro), så bliver jeg desværre nødt til at bede Dem om at få 500 Kr af Forlaget, da jeg har forregnet mig med Hensyn til mine Rejseudgifter (eller rettere Flytningsomkostninger).

2 Den 1ste Juli vil jeg tillade mig at sende Dem Manuskriptet til en ny Roman. Den er på godt og vel tyve Ark. Jeg vilde gerne have den ud d. 1ste Septb, eller i hvert Fald i den første Halvdel af Septb. Der vil jo så være i det mindste to Måneder til Trykning etc, hvad vel må siges at være rigelig Tid.1

Med de venligste Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Teksten på side 2 fremhævet med en streg i venstre margin. Det kan ikke af fotokopien afgøres om stregen er sat af HP eller af forlaget. tilbage