Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
22. juni 1927

lille Digtsamling af Dem

22/6 27

Kære Hr. Pontoppidan.

Ved Deres 60-Aars Fødselsdag havde vi den Glæde her paa Forlaget at udsende Vilhelm Andersens Bog om Dem og Deres Forfatterskab. Nu da De staar foran de 70 Aar, vilde vi ogsaa gerne paa en eller anden Maade give Udtryk for den nære Forbindelse, hvori vi nu i saa mange Aar har staaet til hinanden.

Jeg ved ikke, hvor omfangsrig Deres Lyrik er, men nogle af de Vers, De fra Tid til Tid har offentliggjort, kender jeg, og i den sidste Tid har jeg jo set, hvorledes man i en Sangbog paa egen Haand har omredigeret et af Deres kendteste Digte. Dette har givet mig Lyst til at spørge Dem, om De kunde tænke Dem, at vi paa Deres 70 Aars Dag udsendte i et særlig smukt Udstyr en lille Bog, der indeholdt, hvad De har skrevet af Vers, og hvad De selv kunde tænke Dem samlet, saaledes at Deres Læsere paa ét Sted kunde finde Deres Digte.

Jeg tror, at mange af dem, der holder af Deres Bøger, vilde blive glade ved til de andre Bøger at kunne stille en saadan lille Digtsamling af Dem – maa jeg spørge Dem, om De kunde tænke Dem en saadan Udsendelse og selv vilde 2 sende os Manuskriptet til en saadan lille Bog?

Det vil meget vel kunne lade sig gøre at naa at faa den trykt til den 24. Juli, saafremt naturligvis De har Materialet nogenlunde ved Haanden og i Løbet af ganske kort Tid vilde sende det til os.

Om De har Lyst til en saadan Udgivelse ved jeg jo ikke, men det vilde glæde Forlaget at kunne udsende denne Bog. Jeg personlig vilde ogsaa være meget glad, om De synes om dette Forslag.

Med en venlig Hilsen

Deres hengivne
F. H.