Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 19. september 1920

Smaaforandringer i En Vinterrejse

 
19.9.20.
Overgaden n. Vandet 15.
C.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Jeg takker Dem for Deres venlige Brev, og sender hermed det lille Manuskript. De sidste Sider har jeg dog tilbageholdt, da jeg vil gøre et Par Småforandringer i dem. Men de skal følge iovermorgen, så for den Sags Skyld kan Sætningen godt begynde.

Også for Pengene takker jeg Dem. Landmandsbanken har ikke sendt mig Meddelelse om Indbetalingen, hvad Banken plejer at gøre; men den kan jo komme.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan