Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
16. september 1920

En Vinterrejse

16/9 20

Kære Hr. Pontoppidan.

Det er med den allerstørste Glæde at jeg læste Deres Brev og erfare[de] at vi kan udgive en Bog1 af Dem iaar. Dersom De vil sende os Manuskriptet skal jeg personlig prøve [… 2½ linier udvisket] kan nok [… ½ linie udvisket]

Det omtalte Beløb har jeg foranlediget indsat i Landmandsbanken

[gennemslaget er utydeligt og kun hist og her trukket op med blæk.]

 
[1] : en Vinterrejse. tilbage