Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 22. september 1920

En Vinterejse beklippet

 
22.9.20.
Overgaden n. Vandet 15.
C.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Min "Vinterrejses" sidste Blade, som jeg tilbageholdt for at beklippe dem lidt, sender jeg her. Det hele er jo ikke noge rigtig Bog; hvorfor jeg også anmoder om, at der ikke hos mine Læsere vækkes Forventninger om en sådan ved Forhånds-Meddelelser el. lign.

Jeg har idag med Tak modtaget et Par af Forlagets sidst udgivne Bøger. Særlig vil jeg glæde mig til at læse Gunnar Gunnarsons nye Roman1.

Min bedste Hilsen!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Roman: Salige er de enfoldige, 1920. tilbage