Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
18. august 1919

et større Emne

18.8.19.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Den lille Bog, De efterlyser, ligger hos mig tilligemed en Del andre ældre Sager, som jeg gerne ved Lejlighed vil se udgivet. Imidlertid er jeg i Øjeblikket optaget af et større Emne1, som ganske beskæftiger mig i den korte Tid, mit Helbred ikke umuliggør fornuftigt Arbejde. Når undtages en Uge i Begyndelsen af Marts, har jeg nu i otte Måneder ikke været fri for Smerter nogen Dag eller Nat√, og den Tilstand tager efterhånden baade på Humør og Kræfter. Jeg tror derfor ikke, jeg udgiver noget i År. I hvert Fald kan jeg ikke bestemme mig, før jeg får talt med Professor Schaldemose, der for Tiden 2 holder Ferie og er bortrejst.

Fra Dr. Emil Rasmussen har jeg ganske rigtig haft et meget venligt Brev; men den Kur, han anbefaler mig, er just den samme, jeg gennemgik i Vinter, mens jeg lå på Rigshospitalet, og siden til Stadighed har gentaget uden nævneværdigt Resultat.

Jeg takker Dem, fordi De vil interessere Dem for Fredsmærket. Jeg synes, det er bleven en national Æressag for os at skaffe det en god Start.

De venligste Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] større Emne: Det erikke nemt at sige hvad der her tænkes på. Et Kærlighedseventyr er tidligere blevet nævnt som optakten til noget større. tilbage