Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
26. august 1919

Lille Rødhætte på svensk

26/8 19

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres Brev, der paa en Maade gør mig meget ondt. Jeg havde i Emil Rasmussens tilfældige Omtale af en gunstig Behandling virkelig set en Mulighed for, at De maaske kunde finde om ikke Helbredelse saa dog en Lindring, der kunde hindre en Operation. Maaske De vil lade mig vide, om De bestemmer Dem for en saadan.

Fra et svensk Forlag Ahlén & Akerlund har vi faaet en Forespørgsel angaaende Forlagsretten til "Lille Rødhætte". Skal vi føre Forhandlingerne med dem. Det er et Forlag, der ikke er velanskrevet blandt danske Forfattere, og det vil være nødvendigt at fastsætte alt kontraktligt. Vi kan vel forlange 10% for første Oplag og 12½%x) for følgende Oplag. Forlaget vil saa sikkert byde en Sum en Gang for alle. Forlagsretten bør dog i alle Tilfælde ikke overlades dem paa ubegrænset Tid.

Vær saa venlig at sende mig et Par Ord herom.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. Fr. Hegel

x) alt i svensk Mønt