Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
30. august 1919

Hans på Besøg

30.8.19.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Det svenske Forlag Ahlen & Akerlund har tidligere henvendt sig direkte til mig om den samme Sag. Jeg afslog Forlagets Tilbud, fordi Norstedt & Söner har en Forkøbsret til mine Bøger på svensk, og jeg kan ikke godt indlede Underhandling med dette Forlag om "Rødhætte" eller andre af mine Fortællinger, før den svenske Udgave af "Lykke-Per" foreligger komplet, hvad den på Grund af en Sætterstrejke endnu ikke gør. Jeg beder Dem derfor svare Ahlen & Akerlund, at jeg vedblivende ikke kan overlade dem Bogen, og takker Dem iøvrigt for Deres 2 venlige Tilbud om eventuelt at ordne Sagen på mine Vegne.

Det er endnu ikke afgjort, hvad der skal gøres ved min stakkels Kind. Om en halv Snes Dage venter jeg min ældste Søn hjem fra Amerika på Besøg, og jeg vil jo nødig ligge på Hospitalet, når han kommer.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan