Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Helsingør. 22. december 1918

megen Overbærenhed og Venlighed

Helsingør.
22.12.18.

Kære Direktør Hegel!

Jeg er bedrøvet over, at jeg ikke kan være tilstede imorgen ved Deres Faders Bisættelse1 og således heller ikke får Lejlighed til personlig at hilse på Dem. Jeg skylder Deres Fader Tak for megen Overbærenhed i mine unge Forfatterdage og for megen Venlighed i de senere År. Jeg vidste slet ikke, at han havde været syg; derfor kom Meddelelsen om hans Bortgang mig meget overraskende.

Det er ikke så længe siden De 2 mistede en Svoger. Og nu har De fået denne store Sorg. Jeg beder Dem tro på min oprigtige Deltagelse.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Bisættelse: Jacob Hegel døde 20.12.1918 i København. Han blev bisat 23.12.1918 i Holmens kirke og ligger begravet på Ordrup kirkegård. tilbage