Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Helsingør. 11. december 1918

det gode Forhold til Gyldendal

Helsingør.
11.12.18.

Kære Direktør Hegel!

Hr. Palner1 har ganske rigtig henvendt sig til mig, men jeg har givet ham et klart Afslag. Hans Tilbud lød iøvrigt ikke på 2000 men på 4000 Kr for en Bog på 100-200 Sider, og Afbenyttelsesretten skulde kun gælde et År.

Hans Tanke med Foretagendet var efter hans eget Sigende den at skaffe yngre, endnu kun√ lidt læste Forfattere Publikum ved at benytte ældre, mere populære Kolleger som Lokkeduer. Heri var der noget, der tiltalte mig, og jeg gav ham et halvt 2 Løfte om at skrive til Dem og forhøre, hvorledes De vilde se på Sagen. Efter nærmere Overvejelse opgav jeg det dog, da jeg føler Ulyst til at indlade mig med ganske fremmede Folk, og jeg har, som sagt, givet ham et rent og skært Afslag.

Jeg beder Dem være overbevist om, kære Direktør Hegel, at det aldrig kunde falde mig ind uden Deres Vidende at binde mig ved Engagementer med andre danske Forlag. Dertil sætter jeg altfor stor Pris på det gode Forhold, hvori jeg de senere År er kommen til at stå til det Gyldendalske Forlag.

Venlig Hilsen!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Hr. Palner: Carl Vilhelm Otto Palner, f. 1885, var operettekomponist og direktør for "Danske Forfatteres Forlag". tilbage