Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
10. december 1918

en Hr. Palner

10/12 18

Kære Hr. Pontoppidan.

Jeg har i de sidste Par Dage og fra flere Sider hørt om en Hr. Palner, der meget ihærdigt søger at hverve Forfattere til at udgive en Bog i en ny Serie, han agter at udgive. Som Argument siges han at nævne en Række Navne paa Forfattere, der har lovet ham en Bog til Serien, nogle, fortæller han, har allerede underskrevet Kontrakt med ham. Imellem dem der støtter hans Foretagende nævner han ogsaa Dem, og jeg tillader mig derfor at forespørge Dem, om der ligger det mindste til Grund herfor. Hvis han benytter Deres Navn uden at have fuld Ret dertil, vilde jeg meget gerne kunne fastslaa dette og have Lov dertil. Efter Sigende skal Serien omfatte 12 Bøger a 2 Kr. – Oplag 5000 Eksplr. og Honorar 2000. Altsaa ikke helt 50 Kr. pr. Ark.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Fr. Hegel