Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Råstrup Kursted, Svendborg. 20. september 1918

Min nye, lillebitte Bog


20.9.18.
f.T. Råstrup Kursted.
pr. Svendborg.

Kære Direktør Hegel!

Jeg har idag fra Forlagstrykkeriet modtaget 1st Ark af "De Dødes Rige's" nye Udgave. Det var jo Aftalen, at Bogen skulde trykkes som den sidste Udgave af "Det forjættede Land" og "Lykke-Per"; men Skriften er bleven en anden. Dette må velsagtens være sket af en Fejltagelse, hvorfor jeg skynder mig at underrette derom, før der bliver sat for mange Ark.

Min nye, lillebitte Bog1 er nu udsat2. Den er kun på 8½ Ark. 2 Jeg tillader mig at foreslå, at første Oplag bliver på 2000 Ekpl, og at et eventuelt andet Oplags Størrelse kommer til at rette sig efter Efterspørgselen.

Modtag venlig Hilsen.

Deres hengivne
H Pontoppidan.

 
[1] Bog: Et Kærlighedseventyr, der udkom 16.10.1918. tilbage
[2] udsat: d.v.s. sætningen er afsluttet, hvorefter korrekturarkene kan trykkes. Se ODS udsætte, 11.2. tilbage