Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
21. september 1918

Houmark interview

21/9 18

Kære Hr. Pontoppidan.

Trykkeriet indestaar for at det tilsendte Korrekturark er sat med den aftalte Skrift. Da jeg af egen Erfaring ved hvor meget Papirets Kvalitet kan influere paa Udseendet, maa jeg tro, at dette i Forbindelse med den daarlige Trykning gør, at Skriften synes anderledes.

Desværre kan Deres nye Bog nu ikke udkomme den 28. som aftalt, da Trykkeriet endnu ikke har faaet 2. Korrektur paa Ark 5-9 og af 3. Korrekturen kun de to første Ark.

Hvis Trykkeriet kan have Bogen trykfærdig i Løbet af et Par Dage er der jo Mulighed for at faa den ud en af de første Dage i Oktober Maaned; men saa maa 2. Korr. sendes straks og 3. Korr. helst læses her.

Vi havde tænkt straks at trykke 3000 Eksemplarer, udsende de 2000 straks paatrykt 1. Oplag 2000 og for hver senere 1000 eller 500, der udsendes, kalde det nyt Oplag, og samtidig trykke Antallet. Har De noget at indvende herimod?

Chr. Houmark, som netop opholder sig her i Huset i Øjeblikket beder mig forespørge, om De eventuelt vilde lade ham opsøge Dem i Svendborg i næste Uge, for at han kunde interviewe Dem til Politiken. Maaske De vil lade mig vide, om De vil gaa med hertil. Hr. 2 Houmark vil da sætte sig i Forbindelse med Dem.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. Fr. Hegel