Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Stevns Møllegård, Store Hedinge. 20. juni 1918

overlader til Gjellerup at reklamere


20.6.18.
f.T. Stevns Møllegård.
pr. Storehedinge.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Jeg takker for Meddelelsen om det ankomne Honorar fra Stockholm, som jeg gerne vil have indsat på min Sparekassekonto i Landmandsbanken (Nr. 58889). Den "vedlagte" Kvitteringsblanket ser jeg mig desværre ikke i Stand til at tilbagesende, da den ikke fandtes i Konvolutten. Såsnart jeg modtager den, skal den blive returneret i udfyldt Stand.

2 For de modtagne Ekpl af Trilogien – "Det forjættede Land", "Lykke-Per" og "De Dødes Rige" – bringer jeg Dem ligeledes min Tak. Det ser jo lidt kedeligt ud, at Trykket i den sidste Bog ikke er som i de to andre. Havde det været Tilfældet, kunde dens to Bind vel også være bleven reduceret til ét, hvorved Prisen for hele Værket, navnlig for de indbundne Ekpl, var bleven ikke så√ lidt billigere. Men der er jo stadig en Del Penge mellem Folk, så jeg har vel Lov til at håbe, at der vil findes Købere til Bøgerne.

Må jeg have Lov til i denne Forbindelse at bede om, at jeg ikke i Avertissementer, 3 Reklameplakater o.lign fra Forlaget bliver kaldt "Nobelpristager". Ikke fordi jeg ikke betragter det som en Ære virkelig at være det; men jeg ser nødig, at der mindes om det, og overlader helst til Gjellerup at reklamere med Titlen.

Om en Månedstid eller i hvert Fald engang i Avgust antager jeg at kunne sende Dem Manuskriptet til min nye Bog, eller rettere til den ene af mine nye Bøger.

Venlig Hilsen fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.