Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
22. juni 1918

De Dødes Rige sælger overordentlig godt

22/6 18

Kære Hr. Pontoppidan.

Undskyld Forglemmelsen. Kvitteringen følger hermed. Vi lader nu Beløbet indsætte paa Deres Bankkonto.

Selvfølgelig vilde det have været bedre, om alle tre Bind i Trilogien havde været ensartet trykt, men desværre vilde Omfanget i "Lykke-Per" og "Det forjættede Land" være blevet for stort hvis vi havde sat dem som "De Dødes Rige". Iøvrigt kan jeg meddele Dem, at der neppe vil gaa lang Tid før vi maa gaa i Gang med en ny Udgave af "De Dødes Rige". Salget heraf har været overordentlig godt. Ved Optrykningen vil det jo saa være rimeligt at benytte den samme Sats som i de to andre Værker. Men billigere bliver Udgaven næppe, da Priserne jo stadig stiger, særlig Indbindingen. Deres Henstilling angaaende "Nobelpristageren" skal vi selvfølgelig tage Hensyn til, og jeg har straks instrueret Salgskontoret derom. Tak for Meddelelsen om at vi snart kan vente Manuskriptet til Deres nye Bog1, som vi herinde glæder os overordentlig til at gaa i Gang med. Det vil være rimeligt at udsende den i Midten af Oktober.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. Fr. Hegel

 
[1] Bog: Et Kærlighedseventyr, der udkom 16.10.1918. tilbage