Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
17. juni 1918

Honorar for svenske Lykke-Per

17/6 18

Kære Hr. Pontoppidan.

Vi har nu fra Norstedt & Söner faaet sendt Honoraret for I Del af den svenske Udgave af "Lykke-Per" I. Bind.

Aftalen var, at Værket skulde udkomme i 3 Dele a ca. 6 Kr. 2000 Eksemplarer. Og i Honorar skulde der betales 10% i svensk Mønt.

Som det fremgaar af vedlagte Kvitteringsblanket, som jeg beder Dem tilbagesende os i underskreven Stand, er Bogladeprisen blevet Kr. 6.75, og følgelig bliver Deres Andel 1350 Kr. Vi har i danske Penge modtaget Kr. 1483.65.

Skal vi sende Dem disse Penge, eller skal vi indsætte dem paa Deres Konto i Banken.

Venlig Hilsen

Deres
sign. Fr. Hegel