Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Fredensborg. 21. marts 1918

Æresgaven forpligter

Fredensborg.
21.3.18.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Som jeg vist i sin Tid skrev til Dem, fik jeg engang i November eller December en Meddelelse fra Nobelkomiteen i Stockholm, der bl.a. gik ud på, at Prisen først vilde blive udbetalt d. 15d Juni i År. Det er noget nyt, man har fundet på deroppe. Da jeg nu allerede har haft ikke så få ekstraordinære Udgifter i Anledning af Æresgaven, som jo på forskellig Måde forpligter, og da jeg fra 1ste April vil få en betydelig forøget Skattebyrde, så kommer jeg nu i Forlegenhed for 2 Penge trods de 5000 Kr, jeg fik hos Dem i Begyndelsen af November. Skønt jeg trykker mig lidt derved, vil jeg alligevel anmode Dem om at betro mig yderligere 3000 Kr, ikke som Forskud, men som et Lån, jeg altså tilbagebetaler d. 15d Juni.

Dersom De nu mener at kunne forsvare at vise mig også denne Venlighed, vil jeg bede Dem at lade Beløbet indbetale på min Sparekassekonto1 i Landmandsbanken, Nr. 58889. Jeg behøver ikke hele Summen på én Gang, men f.Eks. Halvdelen nu og Halvdelen d. 1ste Maj. Selvfølgelig er jeg villig til at stille 3 Sikkerhed for Pengene ved en foreløbig Båndlæggelse af Nobelpræmien eller på anden Måde, dersom det skulde ønskes.

På min Fortælling arbejder jeg flittig og mener snart at kunne gøre den færdig. Men det er vel nok bedst i hvert Fald at vente med Udgivelsen til Efteråret.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Sparekassekonto: vi skal vide hvad der dengang var særligt v. en sådan konto. tilbage