Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Svendborg. 21. november 1917

atter Snekkersten

[Brevpapir:] Wandalls Hotel

Svendborg.
21.11.1917.

Til Gyldendalske Boghdl.
København.

Jeg takker for den tilsendte Kopi1 af Norstedt & Söners Brev, der bekræfter Overenskomsten angående den svenske Oversættelsesret til "Lykke-Per", og anerkender for mit Vedkommende Forlagets Ret til forud for andre at overtage mine andre øvrige, på svensk uudgivne Bøger på de samme Vilkår, som gælder for "Lykke-Per".

Ærbødigst
Henrik Pontoppidan

Jeg benytter Lejligheden til at meddele, at min Adresse fra imorgen atter er: Snekkersten.

 
[1] Kopi: kendes ikke. tilbage