Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Svendborg. 9. november 1917

min Søns Bortrejse

[påtegnet:] 5000 Kr. 10/11 17

f.T. Svendborg.
9.11.17.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Et Par Timer efter, at jeg iaftes havde lagt mit Brev til Dem i Postkassen, modtog jeg et Telegram med Meddelelse om, at jeg sammen med Gjellerup har fået Årets Nobelpris. Dersom denne Meddelelse bekræftes, slipper De jo for at tage Stilling til det Forslag, jeg i mit Brev gjorde Dem. Dog må jeg bede Dem om, at De vil forstrække mig med de første Tusinde Kroner og lade dem indsætte på min Konto 2 i Landmandsbankens Sparekasseafdeling, Nr. 58889. Som jeg skrev til Dem, vil jeg nemlig i den nærmeste Tid få temmelig store Udgifter i Anledning af min Søns Bortrejse, og i Betragtning af, at det forhåbenlig nu bliver sidste Gang jeg ser mig nødsaget til at anmode Dem om Forskud, vil De nok gøre mig den Tjeneste.

Med venlig Hilsen!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan