Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
9. november 1917

Lykkeper for Sverrig

9/11 17.

Henrik Pontoppidan, Svendborg.

Nordstedt og Sønner samt Bonnier ønsker begge at erhverve Oversættelsesretten for Lykkeper for Sverrig. Bonnier byder 1500 svenske Kroner. Nordstedt spørger om Betingelser. Kan vi være Dem til Nytte under Forhandlingerne vil jeg bede Dem ganske disponere over os. Jeg tilraader Dem kun at sælge et første Oplag. Modtag samtidig Forlagets og mine hjerteligste Lykønskninger.

Frederik Hegel