Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Snekkersten. 19. august 1917

næppe let at læse

Snekkersten.
19.8.17.

Kære Direktør Hegel!

Jeg har fra Forlagstrykkeriet modtaget de rentrykte Ark af "De Dødes Rige", og det har glædet mig at se, hvor smukt Trykket er. Det vil nok hjælpe til at skaffe Bogen Læsere.

Jeg har læst et Par Rescensioner af Vilh. Andersens Bog1. Selv den velvilligste af dem synes mig ikke at vise Bogen fortjent Anerkendelse. Jeg kan ikke overalt 2 anerkende hans literære Domme; men hans Evne til at efterføle2 og udlytte3 er forbavsende. En anden Ting er, om Bogen just svarer til den oprindelige Hensigt. Den er næppe let at læse, især ikke for Folk, der ikke i Forvejen er ret fortrolig med min Produktion. Men alligevel vil den sikkert nok vække Interessen for den.

De gav mig Lov til i Sommerens Løb at trække på Resthonoraret for "De Dødes Rige". Dersom det ikke er Dem ubelejligt, vilde jeg gerne atter 3 have 500 Kr. sendt herud.

Modtag venlig Hilsen!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Bog: Vilh. Andersen: Henrik Pontoppidan, 1917. tilbage
[2] efterføle: ordet brugtes af Georg Brandes i bogen om Kierkegaard, samt af Vilh. Andersen i Aaret og Dagen, 1902. (ODS) tilbage
[3] udlytte: ordet brugtes af salmedigteren C.J. Boye og af Kierkegaard. (ODS) tilbage