Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
20. august 1917

virkelig Paaskønnelse

20/8 17

Kære Hr. Pontoppidan.

Maaske De har Ret i at Vilh. Andersens Bog ikke har mødt fortjent Anerkendelse, men jeg maa dog sige, at jeg har talt med mange, der har læst den med det største Udbytte og virkelig Paaskønnelse. – Deres venlige Brev forleden glædede mig meget, især da min Fraværelse i Sverig forhindrede mig i personlig at lykønske Dem paa Jubilæumsdagen.

Vi afsender idag 500 Kr. til Dem ifølge Aftalen.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Fr. Hegel