Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Snekkersten. 26. juli 1917

næppe lang Arbejdstid tilbage

Snekkersten.
26.7.17.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Min første Takskrivelse i Anledning af den megen Venlighed, der er vist mig i disse Dage, retter jeg naturligt til Dem, hvem jeg frem for alle skylder, at min Fødselsdag blev så festlig og ærefuld for mig. Jeg tager vist ikke fejl i, at Ideen til Vilh. Andersens Bog om mig er kommen fra Dem og Forlaget. Men desuden har jeg så meget andet at takke for, den 2 pragtfulde Vase, Blomster og Bøger. – Ja, vi Forfattere er vore Forlæggere besværlige Folk, måske ikke mindst på Grund af vore mange Jubilæer. Gid De ikke må tabe Tålmodigheden overfor os, og gid vi til Gengæld må skrive nogle gode Bøger, som også kan blive Forlaget til Glæde! Det sidste ønsker jeg naturligvis ikke mindst for mit eget Vedkommende, skønt jeg vel næppe har nogen lang Arbejdstid tilbage.

De hjerteligste Hilsner fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan