Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Snekkersten. 9. juli 1917

begiver mig på en Rejse

[påtegnet:] Er besørget

Snekkersten.
9.7.17.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Jeg har i Sinde at begive mig på en Rejse og bliver måske borte i længere Tid, hvorfor jeg gerne vil være lidt godt forsynet med Penge. Skønt jeg for blot otte Dage siden fik tilsendt 500 Kr, frygter jeg for, at disse ikke skal slå til, og da De var så venlig at stille også Resten af det Beløb, der endnu tilkommer mig for "De Dødes Rige", til min Disposition, tør jeg måske bede Dem om allerede nu at få yderligere 500 Krx udbetalt.
[påtegnet:] x afs. 10/7 17 /W

2 Jeg beder Dem tilgive Ulejligheden og sender venlig Hilsen.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan