Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Snekkersten. 12. december 1916

I Pressen har jeg kun få Venner

Snekkersten.
12.12.16.

Kære Hr. Direktør Hegel!

På Grund af, at jeg i Efteråret måtte standse Udarbejdelsen af min Bog1, fordi jeg ikke var rask, blev der ikke Tid til at renskrive den sidste Halvdel af Manuskriptet. Dette har igen haft til Følge, at Udgiften til Korrekturerne rimeligvis vil svulme op over det normale, og jeg finder det derfor rimeligt, at der pålægges mig en Part af Beløbet, som altså fradrages i mit Honorar.

Det glæder mig, at De straks har 2 turdet trykke 3000 Ekpl. Blot det nu ikke må vise sig at have været for mange! I Pressen har jeg kun få Venner, og jeg er i det hele forberedt på, at det vil gå mig med dette Værk, som det i sin Tid gik mig med Lykke-Per, der til at begynde med fandt en såre lunken Anerkendelse.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Bog: Favsingholm. tilbage