Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
30. november 1916

den allerstørste Glæde

30/11 16

Kære Hr. Pontoppidan.

Ifjor trykte vi først 2000 og derefter 1000. Jeg vil foreslaa at vi iaar strax trykker 3000. Arkprisen maa iaar være ca 30 Øre, men vi vil gerne lægge extra 50 Øre til Prisen og hvoraf De – som ifjor – faar 30 Øre.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Fr. Hegel

P.S.
Det er med den allerstørste Glæde at jeg og andre√ læser Kor. Arkene efterhaanden som de kommer frem.