Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Snekkersten. 29. november 1916

Oplagets Størrelse

Snekkersten.
29.11.16.

Kære Direktør Hegel!

Det var min Hensigt at afsende hele Slutningen imorgen; men der er noget i de sidste 7-8 Sider, som jeg gerne vil ændre lidt, og de kan derfor ikke komme før Lørdag eller Søndag. Til Gengæld skal Skriften blive så tydelig, at jeg i Nødstilfælde kan lade Trykkeriet besørge Korrekturen af disse Sider. Der behøver altså ikke af den Grund at gå nogen Tid tabt; og forresten er min sædvanlige Termin vist ikke overskreden.

Vi har ikke aftalt noget om Oplagets Størrelse, og jeg veed heller ikke, 2 hvad der er bleven solgt af det nærmest foregående Bind. Men jeg overlader ganske Bestemmelsen deraf til Deres Skøn. Kun gør jeg Regning på, at der også denne Gang på Grund af Dyrtiden (som i År føles endnu stærkere) vil blive beregnet mig et Ekstrahonorar, der udlignes ved en√ tilsvarende Forhøjelse af Bogladeprisen.

Endelig tillader jeg mig at minde om den Aftale, at der ikke tilheftes mine Bøger Reklamer, og at der ikke i Aviserne reklameres for dem ved Optryk af Anmeldelser.

For de Bøger, som Forlaget så venligt har tilsendt mig, bl.a. den smukke Bog1 af Hannover om svensk 3 Kunst, bringer jeg Dem min bedste Tak.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Bog: Emil Hannover: Svensk Kunst, nogle Grundtræk af dens Karakter, Gyldendal 1916. tilbage