Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
28. november 1916

ikke for nær op ad Jul

28/11 16

Kære Hr. Pontoppidan.

Naar maa vi gøre Regning paa at faa Restmanuskriptet? Jeg tror jo nok at det var bedst, at Bogen ikke kom for nær op ad Jul.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Fr. Hegel