Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Snekkersten. 10. august 1916

Udgivelse nu i Efteråret

Snekkersten.
10.3.16.

Kære Hr. Direktør Hegel!

I Overensstemmelse med vor Aftale vil det sidste Bind af min Fortællingrække, "Favsingholm", blive færdig til Udgivelse nu i Efteråret. I Oktober skal jeg sende Dem Størsteparten af Manuskriptet. Da jeg går ud fra, at Professor Tegner skal tegne Vignetter og Omslag også til dette Bind, sender jeg her på et Følgeblad Forslag til Motiver. Han plejer at nøjes med en sådan kort Angivelse.

En venlig Hilsen.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan