Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
9. august 1916

hvornaar vil 5. Bind foreligge

9/8 16

Kære Hr. Pontoppidan.

I "Enslevs Død" meddelte De, at "Favsingholm" vilde danne Afslutningen paa Fortælling-Kredsen. Vi har allerede faaet flere Forespørgsler fra Boghandlerne om, hvornaar dette 5 Bind vil foreligge.

Hvad maa vi svare?

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Fr. Hegel