Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Snekkersten. 30. april 1916

"Tider og Typer"

Snekkersten.
30.4.16.

Hr. Kontorchef Nielsen!

Professor Vilh. Andersen udgav ved Juletid et nyt Bind af "Tider og Typer"1. Da jeg ejer de første Bind, vil jeg naturligvis gerne have også dette; og skulde derfor Forlaget kunne undvære et Ekpl, vilde jeg være meget taknemlig for at få det enten som Gave eller til nedsat Pris. Jeg har dårligt Råd til at anskaffe mig Bogen til fuld Bogladepris.

I Håb om, at min Anmodning ikke må synes ubeskeden, forbliver jeg

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan

 
[1] Tider og Typer af dansk Aands Historie. tilbage