Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Snekkersten. 10. marts 1916

vort indviklede pengelige Mellemværende

Snekkersten.
10.3.16.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Det lykkedes mig ikke at komme til København, sådan som jeg havde ventet, og det tegner desværre til, at jeg heller ikke i nogen nær Fremtid bliver i Stand til at tage derind. Jeg må derfor fremstille mine Spørgsmål til Dem skriftlig.

Jeg har i de tidligere År fået en større, forlods Udbetaling fra Forlaget for ikke at sinkes i Arbejdet på min Bog1 af anden Beskæftigelse. Dette er i År så meget mere 2 nødvendigt for mig, som jeg ikke længer har Rådighed over den Sum (5000 Kr.), som endnu i to År skal betales mig d. 1st April. Den medgår i den resterende Tid til Dækning af min Gæld til Privatbanken, som Forlaget har kautioneret for.

Jeg vil da nu spørge Dem, om jeg i den tilbageværende Del af dette År kan få 1200 Kr pr. Kvartal, d. 1st April, d. 1st Juli og d. 1st Oktb. Det vil rigtignok tilsammen blive en Sum, der omtrent svarer til hele√ det forventede Honorar for Bogen, så der vil på den Måde 3 ikke blive gjort noget Afdrag på mit Forskud; men til Gengæld vil den store Fortællingkres så ligge fuldført og forhåbenlig repræsentere en Værdi, som der kan regnes med; og desuden har jeg jo sidste År afdraget en ret stor Sum, over 2000 Kr.

Dette var altså mit Ærinde til Dem, som jeg gerne vilde have fremført mundtligt, da vort pengelige Mellemværende jo er lidt indviklet. Jeg håber dog her at have fremstillet det både korrekt og overskueligt.

Den venligste Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Bog: Favsingholm. tilbage