Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Snekkersten. 16. oktober 1916

Pris på, at Papiret blev bedre

Snekkersten.
16.10.16.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Vi har nu nået Midten af Oktober, og efter Aftale sender jeg da her det første Afsnit af mit Manuskript.

Om Sætning o.s.v. er der jo ingen Bestemmelser at træffe, da alt i den Henseende er forud givet. Men jeg vilde sætte stor Pris på, at Papiret blev bedre end i de fleste af de foregående Bind. I det sidst udkomne Binds første Oplag var kun de første Ark trykt på fast og godt Papir; men det skyldtes vel, at Forrådet ikke 2 strakte til, hvorfor jeg altså nu beder om, at der i den Henseende må blive truffet Forholdsregler.

Med venligst Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan